Zveza upokojencev pri SLS

P R O G R A M

Slovensko prebivalstvo se stara, upokojencev bo relativno vedno več, iz tega sledi:

  • a) njihov socialni položaj bo manj varen,
  • b) njihov politični potencial bo istočasno rasel.

Oboje je razlog za politično aktiviranje, za poskus vplivanja na razmere.

V interesu upokojencev je uspešno gospodarstvo in pravična socializirana družba z zakonsko zaščito tistih, ki ne morejo skrbeti zase.

Te interese zastopa SLS s svojim splošnim programom.

Upokojencem je pri srcu razvoj naše družbe, saj jim v glavnem ni vseeno v kakšnem svetu bodo živeli njihovi vnuki. Mnogi imajo nabranega dosti znanja, izkušenj, modrosti, pa manj osebnih ambicij in zato lahko še dosti koristijo družbi. Treba pa je za njih najti način, kako najkoristneje delovati: delovanje v politiki, svetovanje, vzgoja, širjenje znanja.

Upokojenci pričakujejo stabilnost tako v socialnem, kot gospodarskem, pravnem in političnem smislu. Prav tako pa smo pripravljeni prispevati svoj del pri ceni za izhod iz težav. Toda pod pogojem, da bodo k temu prispevali vsi sloji slovenske države.

Slovenska ljudska stranka je ustanovila Zvezo upokojencev, ker misli, da imajo starejši ljudje, prav tako, kot mlajši, različne poglede na življenje, družbo in politiko. Zato ponuja tistim, ki jim je blizu politika SLS, da se ji pridružijo in skozi stranko delujejo tudi za svoje specifične interese, obenem pa krepijo stranko in ji pomagajo pri uveljavljanju njene politike.

Zlasti v teh časih, ko nam gre razmeroma slabo in postaja življenje surovo, so upokojenci posebno ranljiva skupina, saj so odvisni od pravne in socialne ureditve in nimajo možnosti uveljaviti svojih zahtev s stavko, če ne gre drugače. Zato je za njih tem bolj važno, da dosežejo politični vpliv.

SLS se zavzema za socialno varnost in človeško dostojanstvo (eno brez drugega je nesprejemljivo) vseh starejših ljudi, ne le formalno upokojenih. Zato predlaga izpopolnitev pokojninskega zavarovanja z nacionalno pokojnino. Nacionalna pokojnina lahko dobro vpliva na ekonomijo, saj bodo ljudje ob zavesti nacionalne pokojnine svoje dohodke bolj ustvarjalno investirali, kar je v prid gospodarstvu.

SLS se tudi poteguje za boljši socialni položaj upokojencev, predvsem zato, da se upokojenci ne bi počutili odrinjeni od življenja ampak, da bi kolikor mogoče, ostali aktivni in koristni člani družbe ob tem, da bi si v tem obdobju svojega življenja lahko privoščili kakšno stvar, ki si je prej, npr.: zaradi pomanjkanja časa, niso mogli. To bi dosegli manj z organiziranostjo upokojencev, kot pa z njihovo integracijo v življenje in delo, tudi strankarsko

kot sledi:

Tako, kot v preteklosti se bomo zavzemali:

  • Organizirali predavanja o problemih staranja.
  • Zavzemali se bomo, da bi bila pokojnina za polno delovno dobo najmanj takšna, kot je višina najnižje oskrbe v domovih za starejše občane, oziroma naj presega vsaj 10 % več, kot je
  • cena stroškov bivanja v domovih, da ima starejši človek tudi nekaj žepnine.
  • Da bi bili v pojem družine vključeni tudi starši, da bi otroci tudi za njih lahko dobili bolniško, ko so ti bolni potrebni pregleda pri zdravniku ali potrebni hitre pomoči tako, kot dobijo bolniško starši za svoje mladoletne otroke.
  • Pri gradnji domov za starejše občane se bomo zavzemali, da se zagotovijo dnevni centri za varstvo starejših občanov, preko dneva.