O nas

SLS
Občinski odbor SLS Šmartno ob Paki
 
Šmartno ob Paki 37 
3327 Šmartno ob Paki

Elektronski naslov: sls.smartnoobpaki@gmail.com
Spletni naslov: www.sls-smartno.si
Davčna številka: 92078729
Matična številka: 1029711001
Številka transakcijskega računa: SI56 0310 01061239561 (podkonto 2160)

Odbor SLS Šmartno ob Paki je bil ustanovljen 12. junija 2000. Aktivno se ukvarjamo z lokalno politiko na področju gospodarstva in družbenih dejavnosti. Delujemo v dobrobit vseh občanov in občank in želimo vnesti nove, dolgoročnejše pristope in poglede k reševanju in uresničevanju izzivov. Odbor nudi podporo svetniški skupini, ki v občinskem svetu zastopa interese Slovenske ljudske stranke. V okviru odbora delujeta tudi podmladek Nova generacija SLS in Zveza upokojencev.

Mandat članov IO SLS Šmartno ob Paki traja 4 leta, odbor skliče redni letni občni zbor vsaj enkrat na leto, volilni občni zbor pa vsaka 4 leta. Občinski odbor šteje 11 članov:

Predsednik
Ime in priimek: Damijan Ločičnik
Rojen: 6. maj 1961
Poklic: avtomehanik
e-mail: damijan.locicnik@gmail.com
Preberi več...
Podpredsednik
Ime in priimek: Klemen Slemenšek
Rojen: 23.1.1984
Poklic: univ. dipl. inž. les.
e-mail: slemensek@gmail.com

člani odbora (po abecednem vrstnem redu):

Maja Ažman
Franc Fužir
Ivan Kolar
Janez Krajnc
Pavla Semprimožnik
Alojz Slemenšek
Franc Šmerc
Mija Žerjav