Pregled dela v letu 2016

Kakšno je bilo leto 2016 za občane Šmartnega ob Paki? Kaj se je spremenilo na bolje v primerjavi s preteklim letom in za kaj v občini nimamo posluha oz. denarja?

Občinski svet vsako leto ob koncu leta sprejema predlog proračuna za naslednje leto. Letošnji je tudi zaradi nižjih državnih prihodkov okleščen, a želimo si, da bi v letu 2017 našli sredstva in voljo za nekatere projekte, ki so bili prezrti ali neuspešni na razpisih.

EU sredstev je kar nekaj. Pogoj so dobro pripravljeni projekti, s katerimi lahko občina kandidira in se poteguje za sofinanciranje. Že dlje časa se pripravlja energetska sanacija Vrtca Sonček (dva razpisa sta že mimo), v SLS Šmartno ob Paki smo večkrat predlagali, da se projekt uvrsti med prioritetne in v tej finančni perspektivi bo le še ena priložnost, in sicer v začetku leta 2018. Tudi Kulturni dom Šmartno ob Paki si zasluži prijetnejšo, udobnejšo, predvsem pa bolj varčno podobo. S projektom, ki je pripravljen, smo bili na razpisu žal neuspešni.

Kot občani smo zaznali neprijetno situacijo glede nestalne zdravstvene in pediatrične oskrbe - težava ima že večletno brado in tej zgodbi še ni videti konca, ki bi bil prijazen za uporabnike zdravstvenih storitev. V SLS se zavedamo, da lepa podoba in novi prostori v ZD ne koristijo prav dosti, če nimamo stalnega zdravnika in pediatra.

Opozarjamo na problematične točke v prometu - divjanje skozi središče mesta, nepravilna in predvsem nevarna parkiranja pred lekarno in pekarno ter na parkirišču pred novimi stanovanjskimi bloki. Dotrajanemu mostu v Rečici se žal ne obetajo lepši časi - DRSC obnovo mostu in s tem ureditev pločnika odmika iz leta v leto.

Še vedno vztrajamo pri predlogu, da se uredi snemanje občinskih sej - stroški so minimalni, a očitni so ovire nekje drugje ...

Nekateri naši predlogi, ki smo jih podali že v letu 2012 (in kasneje), so dozoreli oz. bolje rečeno zbrana je bila politična volja, da so uzrli luč realizacije: naj izpostavimo iz leta 2014 višjo postavko za spodbujanje gospodarstva, postavitev košev za živali po občini, iz leta 2013 višjo postavko za delo vaških skupnosti, ureditev sofinanciranja društev po ključu oz. kriterijih, prijavo na EU sredstva. In iz leta 2012 ureditev avtobusnih postajališč ter ureditev zunanje okolice občinskih prostorov. Edini naš amandma, ki je bil sprejet v zadnjih 6 letih, je bil dvig postavke za novorojenčke iz 100 na 150 EUR.

V letu 2017 nas tako čaka še ogromno dela. Veseli bomo vaših predlogov, pobud in mnenj.

 

Nazaj