Podmladek

Nova generacija SLS je nevladna mladinska organizacija, ki tvori podmladek Slovenske ljudske stranke. Združujemo mlade med 15 in 30 let iz vse Slovenije.

Vključeni smo v mladinski svet Slovenije (MSS), ki je krovna organizacija nacionalnih mladinskih organizacij.

Na mednarodni ravni smo polnopravni člani podmladka evropske ljudske stranke (YEPP) in Evropske demokratske mladine (DEMYC), preko katerih se srečujemo z mladimi od Portugalske do Kavkaza in od Norveške do Cipra.

V občini Šmartno ob Paki se zavzemamo za kreiranje celovite in dolgoročne mladinske politike, predvsem za dokončna ureditev domovanja za mlade, ureditev igrišč za košarko in odbojko ter parka za rolanje.

Mladi si v Šmartnem ob Paki želimo živeti v moderni evropski občini, kjer nam bo s prostorom in dejavnostmi omogočeno kvalitetno preživljanje prostega časa.

Podpiramo napore za večjo uveljavitev interesov mladih v družbi. Občina mora voditi javno politiko, ki bo povezovala, združevala in prepoznala potrebe mladih. Mladim je potrebno na organiziran način nuditi svetovalne storitve. Zavzemamo se za prenovo financiranja mladinske politike – torej za stabilno financiranje vseh društev, tudi mladinskih organizacij in društev.

V okviru Nove generacije SLS Šmartno ob Paki pripravljamo:

 • športne dejavnosti:
  • turnir trojk v košarki
  • turnir v malem nogometu
 • humanitarne dejavnosti:
  • zbiranje rabljene računalniške opreme
 • okrogle mize in javne tribune:
  • Rezervirano za rumeno
  • Družinski zakonik
 • izobraževanja:
  • tečaj retorike
  • posveti
 • sodelujemo z ostalimi podmladki v SAŠA regiji in Mladinskim svetom Velenje:
  • projekt K'k – t'k
  • info tržnica
  • Mladi v korak s časom
  • Aktivni-kreativni-rekerativni
 • udeležujemo se dogodkov Mladinskega sveta Slovenije in ostalih študentskih organizacij
  • študentska arena
  • izobraževanje za menedžerje v mladinskih organizacijah
 • družabna srečanja:
  • prednovoletno srečanje
  • poletni Tabor NG SLS
  • izlet NG SLS