MANDAT 2010-2014

V mandatu 2010 – 2014 smo:

-          si prizadevali za transparentno delo in financiranje občine (ureditev plačil za nazaj, tekoče poslovanje),

-          zahtevali informiranost občanov o delu občinske uprave in občinskega sveta (ureditev in ažurnost spletne strani),

-          sodelovali pri dobrih projektih (kanalizacija, vodooskrbno omrežje, sanacija cest …),

-          uspešno vodili Nadzorni svet, ki je pokazal na nepravilnosti dela javnih zavodov,

-          bili pobudniki sprememb v Mladinskem centru,

-          opozarjali na neuspešna prijavljanja na javne razpise,

-          zahtevali ureditev zdravstvene oskrbe, predvsem pediatrične,

-          opozarjali na pomen banke v naši občini,

-          sodelovali pri ureditvi statusa vaških skupnosti,

-          opozarjali na pridobitev ustreznih dovoljenj v vzgojno-izobraževalnem zavodu,

-          sodelovali pri ureditvi financiranja društev (na podlagi meril in programa dela),

-          bili pobudniki sprememb občinskih aktov,

-          z amandmajem dosegli višjo pomoč za novorojenčke v naši občini …

Nazaj